Blanket Scarves/Throws

Gorgeous, soft, vegan blanket scarves to wear or use as a throw blanket.